2 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคร้ายที่มากับยุงที่คุณไม่ควรมองข้าม

2 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคร้ายที่มากับยุงที่คุณไม่ควรมองข้าม

ยุง ถึงแม้ว่าจะมีตัวขนาดตัวที่เล็กนิดเดียวแต่ว่าโรคภัยที่มากับมันกลับร้ายแรงจนถึงชีวิตได้เลยทีเดียว เราจึงควรที่จะมีวิธีป้องกันตนเองจากโรคร้ายทั้งหมายที่มีพาหะมากับยุงตั้งแต่ต้น โดยวิธีการที่เราจะมาแนะนำคุณนี้ ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ไม่ยุ่งยากเลยครับ

2 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคร้ายที่มากับยุง

โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนั้นมักจะส่งผลที่ร้ายแรงได้ จึงควรที่จะดูแลและป้องกันตนเองพร้อมทั้งคนที่คุณรักจากยุงตั้งแต่ต้น โดย 2 วิธีการป้องกันโรคร้ายที่มากจากยุงมีดังนี้

 1. ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย
 • ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
 • ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ*ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
 • ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
 • เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
 • ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ*ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย

 

ประกันภัยโรคร้ายจากยุงที่กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยโรคร้ายจากยุงที่ กรุงเทพประกันภัย หรือ กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ เพื่อคนที่คุณห่วงใย สร้างความอุ่นใจให้ทั้งครอบครัว ครอบคลุมด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 150 บาท หากป่วยหรือต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี โดยให้การคุ้มครองจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง ดังนี้

 1. โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
 3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
 4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
 5. โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

 

การป้องกันตนและครอบครัวจากโรคร้ายที่มาจากยุงนับได้ว่าเป็นวิธีการที่ควรทำแต่เนิ่นๆ หรืออีกวิธีคือการทำประกันภัยโรคร้ายจากยุงที่ครอบคลุมถึง 5 โรคที่มียุงเป็นพาหะด้วยเบี้ยประกันเพียง 150 บาทที่ กรุงเทพประกันภัย นั่นเอง